Statut i regulaminy

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ROKIS” działa w oparciu o statut: pobierz.

Opłacanie składek członkowskich reguluje Regulamin Opłacania składek: pobierz.